การล้างเครื่องคืออะไร

การล้างเครื่องคืออะไร
19-08-2015solutions

บทความที่ 1: การล้างเครื่องคืออะไร

ตามปกติในทางเทคนิค การล้างเครื่องคือการลบข้อมูลรวมถึงระบบปฏิบัติการและซอฟแวร์ทั้งหมดทิ้ง ลงระบบปฏิบัติการและซอฟแวร์ทั้งหมดคืน หลังจากนั้นจึงทำการนำข้อมูลที่สำรองไว้ใส่กลับ

แต่การล้างเครื่องที่คุณเห็นไม่เป็นเช่นนั้น

มีอะไรผิดปกติ?

โดยความมักง่ายของคนบางกลุ่ม ปัจจุบันการล้างเครื่องไม่ได้เป็นการลงระบบปฏิบัติการ ซอฟแวร์ และนำข้อมูลทั้งหมดกลับสู่สภาวะที่ควรจะเป็นแต่ใช้วิธีนำระบบปฏิบัติการที่มีซอฟแวร์ที่ถูกลงไว้แล้วมาทำการทำสำเนาลงเครื่องแทน

แล้วทำแบบนั้นมีข้อเสียอะไร
ถ้าหากคุณยังไม่ทราบ นี่คือข้อเสียที่มีทั้งหมด
1. กรณีที่คุณยังไม่ได้ทำการสำรองข้อมูล ข้อมูลของคุณอาจไม่มีโอกาสกู้คืนได้
2. ลิขสิทธิ์ในระบบปฏิบัติการของคุณและซอฟแวร์ของคุณถูกเขียนทับด้วยสำเนาที่ไม่มีลิขสิทธิ์
3. จากข้อบน ซอฟแวร์เกือบทั้งหมดที่คุณมีในเครื่องผิดกฏหมาย
4. คุณไม่มีทางทราบได้ว่าเครื่องคุณมีช่ิงโหว่ด้านความปลอดภัยอะไร มีซอฟแวร์ดักจับข้อมูลตัวใด หรือมีโปรแกรมตัวใดที่แอบดักจับข้อมูลส่วนตัวของคุณ
5. ระบบป้องกันไวรัสและสปายแวร์ในเครื่องที่ถูกลงให้คุณไม่สามารถทำงานได้จริงเป็นเพียงโปรแกรมที่ถูกทำให้เห็นว่าทำงานได้ ซึ่งเสี่ยงต่อระบบความปลอดภัยอย่างยิ่ง และคุณไม่มีทางทราบได้ว่าเมื่อไหร่คุณจะสูญเสียข้อมูล
6. คุณต้องล้างเครื่องบ่อยมาก ซึ่งนั่นหมายความถึงเวลาทำงานที่เสียไปของคุณ โดยที่ไม่ได้แก้ปัญหาอันใดเลย

article #1 : format what is it?

What is format?
Normally format for technical term is eradicated all data in system and reinstall all software again. That meant all software in clean install state. And after that you can restore all data back to the best it should be.

But with some careless cheap services, format in their term is only reinstall everything from their harddisk aka clone data.
Why you should not do that?
1. If you don’t backup data your data all lost and hardly be recover.
2. Your OS and software license data gone.
3. All the program they installed for you; no license, and mostly illegal to be used.
4. You cannot tell that any security fraud happen, all programs had been cracked and no patched updated.
5. Antivirus or anyspyware that they install for you all had been cracked; and that will be source of virus and spyware that breach out your system.
6. You need to do that so frequented, that meant your man-hour lost, without any problems solved.