car parking

คุยกับอาจารย์ที่สอนร่วมท่านหนึ่งจากเยอรมัน
ท่านบอกว่า เวลาจะดูว่า ประเทศนั้นเจริญขนาดไหน แค่ดูการจอดรถริมถนนก็รู้

ผมถามว่า เกี่ยวอะไรกันครับ
ท่านตอบว่า ถ้ามีรถจอดบนถนนสาธารณะ มันสะท้อนอะไรหลายอย่างทีเดียว
ความเคารพตัวเอง การบังคับใช้กฏหมาย สำนึกของพลเมือง การจัดการทรัพยากร การจัดการปัญหาภาครัฐ ความมักงง่ายของเอกชน ระบบขนส่งมวลชน การศึกษากับผลสัมฤทธิ์

ว่าแต่คุณล่ะ เคยสังเกตไหมว่าคุณเองจอดรถข้างถนน บ่อยแค่ไหน?

ref my fb: jan 25,2015